ตัวแทนจำหน่าย ในประเทศไทย

Image Logo Meckanika

ที่อยู่: 255/1 ชั้น 4 ถนนเจริญกรุง แขวงบ้านบาตร เขตป้อมปราบศัตรูพ่าย กรุงเทพมหานคร 10100
เบอร์โทรศัพท์: 02-011-1000 
อีเมล: industrial@mechanika.co.th

Image Logo Yonghong Company
ที่อยู่: 27/10 ซอยประดิพัทธ์ 10 ถนนประดิพัทธ์ แขวงพญาไท
เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400
เบอร์โทรศัพท์: 0-2618-3000
อีเมล: sales@yonghong.co.th

Image Logo Ime Corp Transformed

ที่อยู่: 255/1 ถนนเจริญกรุง แขวงบ้านบาตร เขตป้อมปราบศัตรูพ่าย กรุงเทพมหานคร 10100
เบอร์โทรศัพท์: 092-223-8984
อีเมล: onlineshop@imecorp.co.th

Image Logo paisanmachineryที่อยู่: 988 หมู่ 3 ถ. นครอินทร์ ตำบล บางขุนกอง อำเภอบางกรวย นนทบุรี 11130
เบอร์โทรศัพท์: 02-408-1850-4
อีเมล: paisalmachinery@gmail.com

ที่อยู่: 44 50 ถ. เยาวราช แขวงจักรวรรดิ์ เขตสัมพันธวงศ์ กรุงเทพมหานคร 10100
เบอร์โทรศัพท์: 0-222-50138

Iamge Logo YUH


ที่อยู่
: 125/6-9 ถนนเจริญกรุง แขวงบูรพาภิรมณ์ เขตพระนคร กรุงเทพ ฯ 10200
เบอร์โทรศัพท์: 02-223-2323
อีเมล: airwyuh.nantapat@gmail.com


ที่อยู่
: 457 , 457/1-3 ถนนจักรพรรดิพงษ์ แขวงคลองมหานาค เขตป้อมปราบศัตรูพ่าย กรุงเทพฯ 10100
เบอร์โทรศัพท์: 02-221-6661

Image Logo AEKที่อยู่: 1/4 – 1/8 ถนนดำรงรักษ์ แขวงบ้านบาตร เขตป้อมปราบศัตรูพ่าย
กรุงเทพมหานคร 10100
เบอร์โทรศัพท์: 02-280-2664-9
อีเมล: info@aekdumrong.co.th