ปั๊มติดเครื่องยนต์ KOSHIN รุ่น SE-40L

ปั๊มติดเครื่องยนต์ KOSHIN รุ่น SE-40L

ปั๊มติดเครื่องยนต์ KOSHIN รุ่น SE-40L (Engine Pump) ปั๊มน้ำหอยโข่งแบบติดเครื่องยนต์ ROBIN ECO4ER พร้อมประกอบแท่นในตัว ขนาดท่อ 40 mm  (1½ นิ้ว )

Rating Star
4.4/5

ปั๊มติดเครื่องยนต์ KOSHIN รุ่น SE-40L

การตรวจสอบก่อนใช้งาน

การตรวจสอบก่อนใช้งาน

 • ตรวจสอบท่อน้ำมันและข้อต่ออย่างระมัดระวังเพื่อตรวจสอบว่าอุปกรณ์หลวมและมีการรั่วของน้ำมันหรือไม่ หากน้ำมันรั่วไหลอาจก่อให้เกิดสถานการณ์ที่อาจเป็นอันตรายได้
 • ตรวจสอบสลักเกลียวและน็อตว่าหลวมหรือไม่ หากสลักเกลียวหรือน็อตหลวมอาจทำให้เครื่องยนต์มีปัญหาร้ายแรง
 • ตรวจสอบระดับน้ำมันเชื้อเพลิงและทำการเติมหากจำเป็น ระวังอย่าให้เกินถัง
 • สวมชุดทำงานที่มีความกระชับเมื่อใช้งานเครื่องยนต์ ผ้ากันเปื้อน ผ้าเช็ดตัว เข็มขัด ฯลฯ หากอุปกรณ์หลวม อาจไปเกี่ยวหรือติดอยู่กับเครื่องยนต์หรือระบบขับเคลื่อน ทำให้เกิดสถานการณ์ที่อันตรายได้

ตรวจสอบน้ำมัน

 • ถังน้ำมันมีความจุประมาณ 1.1 ลิตร
 • ใช้น้ำมันผสม น้ำมันเบนซินและน้ำมันเครื่อง 2 จังหวะรุ่นพิเศษในอัตราส่วน 25 : 1 หรือใช้น้ำมันเครื่อง 2 จังหวะทั้งหมดที่มีจำหน่ายในท้องตลาดทั่วไป
 • สำหรับเครื่องยนต์ใหม่ ให้ใช้น้ำมันผสมน้ำมันเบนซินและน้ำมันเครื่อง 2 จังหวะในอัตราส่วน 20 : 1 ในช่วง 10 ชั่วโมงแรกของการทำงานก่อน
 • ปิดก๊อกน้ำมันก่อนทำการเติมเชื้อเพลิง
 • ใช้ตะแกรงกรองน้ำมันที่ช่องเติมน้ำมันทุกครั้งที่เติม
 • เช็ดน้ำมันที่หกออกก่อนสตาร์ทเครื่องยนต์

ข้อควรระวังด้านความปลอดภัย

ข้อควรระวังเกี่ยวกับไอเสีย

 • ห้ามสูดดมก๊าซไอเสีย ซึ่งประกอบไปด้วยก๊าซคาร์บอนมอนอกไซด์ ที่ไม่มีสี ไม่มีกลิ่นแต่เป็นอันตรายอย่างยิ่ง อาจทำให้หมดสติหรือเสียชีวิตได้
 • ห้ามใช้เครื่องยนต์ภายในอาคารหรือในบริเวณที่มีการระบายอากาศไม่ดี เช่น อุโมงค์ ถ้ำ ฯลฯ
 • ระมัดระวังเป็นพิเศษเมื่อใช้งานเครื่องยนต์ใกล้กับคนหรือสัตว์
 • ท่อไอเสียต้องปราศจากวัตถุแปลกปลอม

ข้อควรระวังในการเติมน้ำมัน

 • ตรวจสอบให้แน่ใจว่าได้ดับเครื่องยนต์ก่อนที่จะเติมน้ำมัน
 • ห้ามเติมน้ำมันเชื้อเพลิงจนล้นถัง
 • หากน้ำมันหก ให้เช็ดออกอย่างระมัดระวัง และรอจนกว่าน้ำมันเชื้อเพลิงจะแห้งก่อนสตาร์ทเครื่องยนต์
 • หลังจากการเติมเชื้อเพลิง ตรวจสอบให้แน่ใจว่าปิดฝาน้ำมันอย่างแน่นหนาเพื่อป้องกันการหกรั่วไหล

การป้องกันอัคคีภัย

 • ห้ามใช้งานขณะสูบบุหรี่หรืออยู่ใกล้เปลวไฟ
 • ห้ามใช้งานอุปกรณ์ใกล้กับแปรงแห้ง กิ่งไม้ ผ้าขี้ริ้ว หรือวัสดุไวไฟอื่น ๆ
 • วางเครื่องยนต์ให้ห่างจากอาคารหรือโครงสร้างอื่นๆ อย่างน้อย 1 เมตร
 • วางเครื่องยนต์ให้ห่างจากวัตถุไวไฟและวัสดุอันตรายอื่นๆ (ขยะ เศษผ้า สารหล่อลื่น ระเบิด)

ฝาครอบป้องกัน

 • วางฝาครอบป้องกันไว้เหนือชิ้นส่วนที่หมุนได้ หากชิ้นส่วนที่หมุนได้ เช่น เพลาขับ รอก สายพาน ฯลฯ ไร้ฝาครอบ อาจเป็นอันตรายได้ เพื่อป้องกันอันตราย ต้องมีฝาครอบป้องกันหรือผ้าห่อหุ้มไว้
 • ระวังชิ้นส่วนที่ร้อนจัด ท่อไอเสียและชิ้นส่วนเครื่องยนต์อื่นๆ จะร้อนมากในขณะที่เครื่องยนต์กำลังทำงานหรือหลังจากที่ดับเครื่อง ควรจัดให้เครื่องยนต์อยู่ในพื้นที่ปลอดภัยและห่างจากเด็ก
 • ห้ามทำการปรับเปลี่ยนหรือตั้งศูนย์ใดๆในขณะที่เชื่อมต่อกับเครื่องยนต์ โดยไม่ได้ถอดสายจุดระเบิดออกจากหัวเทียนก่อน การพลิกเครื่องจักรด้วยมือระหว่างการปรับหรือทำความสะอาดเครื่องจักร อาจสตาร์ทเครื่องยนต์และเครื่องจักรได้ ซึ่งส่งผลให้ผู้ปฏิบัติงานอาจได้รับบาดเจ็บสาหัส

สภาพแวดล้อมในการใช้งาน

 • ใช้งานเครื่องยนต์บนพื้นผิวที่ราบเรียบและมั่นคง ไม่มีหินก้อนเล็กๆ กรวดหลวม ฯลฯ
 • ใช้งานเครื่องยนต์บนพื้นราบ ถ้าเครื่องยนต์เอียง อาจส่งผลให้น้ำมันเชื้อเพลิงหก
 • ระวังน้ำมันหกเมื่อขนย้ายเครื่องยนต์ ปิดฝาถังน้ำมันให้แน่นและปิดก๊อกกรองน้ำมันก่อนขนย้าย
 • ห้ามเคลื่อนย้ายเครื่องยนต์ขณะกำลังทำงานแม้หลังถูกถอดออกจากอุปกรณ์แล้ว
 • ต้องทำให้ตัวเครื่องแห้งเสมอ (ห้ามใช้งานในขณะฝนตก)

SPECIFICATIONS

Model. SE-40L
Type Air-Cooled, 2-Cycle, Inclined Read Valve
Displacement 40.2 cm²
Output Maximum 1.5 kW/7000min⁻¹ (2.0 HP/7000 rpm)
Continuous 1.1 kW/6000min⁻¹ (1.4 HP/6000 rpm)
Direction of Rotation ounter-clockwise facing P.Y.O shaft
Furl Mixtuer fuel (gasoline 25 : lubricant 1)
Lubrication Gasoline-Oil mixing type
Fuel Tank Capacity 1.1 L
Lubricant 2-cycle Engine Oil
Carburetor Horizontal draft float type
Method of Ignition Flywheel (Solid State Ignition)
Spark Pulg NGK BPM 7A, (CHAMPION CJ6Y, CJ7Y)
Starting System Recoil stater
Dry Weight 3.5 kg
Dimensions Length 172 mm
Width 280 mm
Height 250 mm